El Col·legi Sant Antoni Maria Claret és un centre educatiu de 4 mesos fins als 16 anys.
L ́ escola bressol Petit Claret és un centre adreçat a nens i nenes de 0 a 3 anys amb l’objectiu principal de contribuir amb les famílies a la seva educació en un ambient acollidor, que els facilita experimentar i crear, tot potenciant el desenvolupament dels infants.
Fidels al seu esperit, les Missioneres de la Institució Claretiana volem oferir una educació integral des dels valors de l’ evangeli tot creant un entorn de confiança perquè els infants puguin créixer estimant, autònoms i feliços.
534_CC_SAMCE.jpg
d6fac4f7-e417-4a17-b26b-92e08cb05287.jpg

Al Petit Claret tenim cinc aules:

  • Un espai per als nadons (a partir de 4 mesos)

  • Dues aules de P1 i dues aules de P2. Agrupem els infants per edat i segons el seu moment evolutiu.

P0 mussols.png
P0 mussols (1).png
P0 mussols (2).png
P0 mussols (3).png
P2 grans.png