En totes les activitats que fem a l’escola bressol treballem de forma globalitzada a través de diferents àrees: 

 

Hàbits: 

Són aquelles conductes que s’adquireixen a base de realitzar-les repetidament fins que arriben a fer-se de forma autònoma. El nen observa i imita allò que té al seu voltant, i si famílies i educadores anem en la mateixa línia a l’hora de treballar els hàbits, el nen els adquirirà amb més facilitat i això el farà créixer més segur. 

Alguns dels hàbits que hem treballat a l’aula són: alimentació (començar a menjar sols i fer ús dels coberts), ordre (recollir les joguines i el material usat, aprendre a seure a la cadira i llençar el paper a la paperera un cop s’ha rentat les mans)...
 

Descoberta d’un mateix i dels altres: 

 

Treballem a través del propi cos, afavorint el lliure moviment dins l’aula. Fomentem aspectes socials com les salutacions, l’acomiadament diari, el respecte per sí mateix i pels altres.  

 

Descoberta de l’entorn natural i social: 

Posem a l’abast dels infants tots els elements naturals i de la vida quotidiana que puguem, així com fotografies i imatges, deixant que els nens manipulin i explorin els materials que els anirem proporcionant. Fem el Bon dia, parlem del temps i de les característiques de cada estació de l’any. Celebrem festes populars i tradicionals. 

 

Comunicació i llenguatges:

Els infants aprenen a comunicar-se a través de diferents llenguatges: verbal (contes, cançons, bits, titelles... ), musical (cançons, jocs de falda, de mans i de dits, danses...), matemàtic (panera dels tresors, joc heurístic, encaixos, safates d’experimentació...) i plàstic (a través de l’experimentació amb diferents tècniques, materials i textures). 

 

Religió: 

Iniciem els infants en el fet religiós presentant a Jesús com un amic i amb la vivència de les festes de Nadal, la Pau, Pasqua... i els valors de l’Evangeli. 

 

Projectes: 

Durant l'últim curs hem dut a terme el projecte transversal “La Selva” realitzant diferents activitats on els infants han estat els protagonistes del seu propi aprenentatge, desvetllant preguntes, cercant activament respostes, compartint informació... Ha estat important la implicació i la participació de les famílies a l’hora de realitzar les disfresses dels infants per Carnestoltes dels animals de la selva. 

 


 

Activitats:

 

  • Jocs motrius. Treballem la motricitat gruixuda a través dels circuits amb mòduls, rampes i caixes, pilotes de diferents mides, cercles i passarel·les. Treballem l’equilibri, els salts, la coordinació, i les danses. 

  • Panera dels tresors (fins l’any). Conté objectes i elements de la vida quotidiana. Ofereix gran varietat d’estímuls i experiències als cinc sentits per desenvolupar les seves capacitats. 

  • Joc heurístic (a partir de l’any). S’utilitzen materials variats de l’entorn natural i de la vida quotidiana i recipients com capses i pots que permeten agrupar i classificar. Cada objecte es recull de forma separada en bosses de roba. Es basa en el descobriment, l’exploració i l’experimentació. Aprenen a descobrir les característiques de cada objecte. 

  • Racons. Recurs organitzatiu que permet treballar de forma individualitzada partint el grup classe i treballar la pinça fina, el joc simbòlic, el buf, contes, encaixos,...

  • Audiovisuals. Projectem imatges i vídeos relacionats amb els centres d’interès que treballem en aquell moment. 

  • Sortides. Formen part del projecte educatiu, reforcen els continguts i ajuden a assolir els objectius previstos. Aquest curs hem fet la rua de Carnestoltes al voltant de l’escola amb les famílies.