top of page


La nostra escola bressol té la matrícula oberta fins omplir totes les places. Per a qualsevol dubte, us podeu adreçar a la direcció petitclaret@claretcornella.cat

COM ES POT FER LA MATRÍCULA?

 

Online:

- Descarregar, omplir i enviar el                      a l'adreça petitclaret@claretcornella.cat

- Rebreu un e-mail indicant que s'ha rebut i confirmant si tenim plaça disponible per al vostre curs o si la vostra petició resta en llista d'espera.

- En cas de tenir plaça, és necessari fer el pagament de la matrícula i enviar la documentació i el rebut del pagament a l'adreça petitclaret@claretcornella.cat al compte BBVA ES86 0182 6298 960200000230

- Rebreu un correu electrònic amb la confirmació de la matriculació del/la vostre fill/a per al curs 2022-2023.

Presencial

- Demaneu cita prèvia al correu petitclaret@claretcornella.cat o al telèfon 933 761 921 (en horari de 9:00 a 13:00 hores)


QUINA DOCUMENTACIÓ ÉS NECESSÀRIA? (Al moment de formalitzar la matrícula)

Full de matrícula omplert
- Fotocòpia del llibre de família (la pàgina amb les dades del nen/a).
- Fotocòpia dels DNIs del pare i/o mare i/o tutor.
- Fotocòpia de la TIS (Tarjeta d'Identificació Sanitària).
- Fotocòpia de la domiciliació bancària.

- 3 fotografies de carnet.

- Fotocòpia del carnet de vacunes.

- Certificat pediatra

- Pagament de la matrícula, 150€ (En cas de tenir plaça, no es retornarà aquest import).


CALENDARI DE MATRÍCULA

Matrícula oberta fins a esgotar places.

Estarem a la vostra disposició per resoldre qualsevol dubte.

bottom of page